Født i 1970, og vokste opp i Tromsø, Nordreisa og Vesterålen. En sterk tilknytning til landsdelen kommer til uttrykk i arbeidene. Med sjøsamiske røtter, og bestefar som var fisker, er mye av inspirasjonen fra levd kystliv. Fornorskningsprosessen, evakuering, krigsminner, kystkultur og sjøsamisk kultur står sentralt i arbeidet. Skulpturene har et røft uttrykk og skal gi mulighet til undring og refleksjon, samtidig som de forteller en sterk historie. Christin arbeider med vage minner, spor og historier som har forsvunnet. Arbeidene formidler det sårbare, men også det seige og sterke.

I arbeid med skulptur og bilder ønsker jeg å formidle små deler av en historie som sammen blir til en større helhet. Skulpturene har et røft uttrykk og skal gi mulighet til undring og refleksjon, samtidig som de forteller en sterk historie. 

I arbeidet med fortolkning arbeider jeg med ulike materialer og  formuttrykk, og presser materialene til ytterpunkter i brenning. 

CV Christin Løkke

                 

Utdanning 

2020-23 Masterutdanning i design, kunst og handverk, Universitetet Sør-øst avd. Notodden  

2019 Leire Nord universitet 

2018 Bilde og visuell kommunikasjon Nord Universitet 

2014 - 2023 Workshop med div. kunstnere bla. Geir Yttervik og Roar Kjærnstad 

2018 Kurs Fotopolymer Midt nordisk kunstfestival, Inderøy 

2010 Matematikk videreutdanning 30 stp NTNU 

1997 Allmennlærerutdanning 4 år HIST 


Utstillinger  

2023 Kunstnerforbundets juleutstilling 

2023 Oslo Met, Foredrag og utstilling 

2023 Fápmu - Strength, Alta kunstforening 

2023 Separatutstilling Forskningsdagene i Nord-Troms

2023 Separatutstilling Galleri Barbara, Sunndal kunstlag  

2023 Antatt Den 77. Nordnorske Kunstutstilling “Flyt” 

2022 Kunstnerforbundets juleutstilling 

2022 Antatt Årsutstillingen Norske Kunsthåndverkere “Bærkraft II”, Drammens museum 

2022 Separatutstilling Gamvik museum 

2022 Separatutstilling Vadsø kunstforening 

2022 Antatt Den 76. Nordnorske Kunstutstilling «Bærkraft» 

2021 Separatutstilling Senter for Nordlige folk, Kåfjord 

2020 Antatt Statens 133. Kunstutstilling, Høstutstillingen «Rodd fiske» 

2020 Antatt Den 74. Nordnorske kunstutstilling «Naust i nord» 

2020 Adventsutstilling Kunstnerhuset Sortland 

2019- 2021 Separatutstilling Bø i Vesterålen 

2018 Kollektivutstilling Prestekoner med venner Tingvoll 

2017 Separatutstilling Mogstadbrygga Vesterålen 

2014-2022 Div kunstforeninger 


Offentlige innkjøp  

2023 Stortinget 

2022 Oslo kommunes kunstsamling “Bærkraft II”  

2022 Sunndal kommune “Lillebror”  

2022 Bø kommune “Rodd” fiske plassert i havet 7 meter lang skulptur sponsorer; bla. Sametinget                og Fiskeridepartementet 

2022 Innkjøp "Arbeidsjern" til pris Nordmøre Interkommunale Politiske Råd  

2020 Bø Kommune «Rodd fiske», Innkjøpt fra Statens kunstutstilling, Høstutstillingen 


Annet 

2024 Foredrag USN, Masterutdanningen

2023 Arbeidsopphold Senter for keramisk kunst, Ringebu

2023 Foredrag Forskningsdagene i Nord-Troms

2022 Mastergradsstipend Nord-Troms, Campus Nord-Troms 

2022 Kunstnerpresentasjon Fagseminar NK Årsutstillingen, Drammen museum 

2021- Nåværende engasjement, Kunstlærer Tingvoll Kulturskole

2012 Tingvoll kommunes kulturpris 

2011 Ingrid Espelid Hovigs matkulturpris 


Kommende utstillinger/aktivitet 

2025 Format Oslo 

2024 Arbeidsopphold på Senter for keramisk kunst i Ringebu 

2024 Landart Hestøya 


Verv 

2018-2019 Leder Tingvoll kunstlag  

2002-2005 Styremedlem Tingvoll kunstlag 


Medlemsskap 

Norske Kunsthåndverkere (NK) : https://norskekunsthandverkere.no/users/christin-lokke 

Samisk kunstnerforbund (SDS)

Nord-Norske Bildende Kunstnere (NNBK)

 

 


Foto: Torbjørn Brovold

Christin Løkke

Phone:     +47 93425548

Email:     christinlokke@outlook.com

Address:  6630 Tingvoll