Født i 1970, og vokste opp i Tromsø, Nordreisa og Vesterålen. En sterk tilknytning til landsdelen kommer til uttrykk i arbeidene. Med sjøsamiske røtter, og bestefar som var fisker, er mye av inspirasjonen fra levd kystliv. Fornorskningsprosessen, evakuering, krigsminner, kystkultur og sjøsamisk kultur står sentralt i arbeidet. Skulpturene har et røft uttrykk og skal gi mulighet til undring og refleksjon, samtidig som de forteller en sterk historie. Christin arbeider med vage minner, spor og historier som har forsvunnet. Arbeidene formidler det sårbare, men også det seige og sterke.

I arbeid med skulptur og bilder ønsker jeg å formidle små deler av en historie som sammen blir til en større helhet. Skulpturene har et røft uttrykk og skal gi mulighet til undring og refleksjon, samtidig som de forteller en sterk historie. 

I arbeidet med fortolkning arbeider jeg med ulike materialer og  formuttrykk, og presser materialene til ytterpunkter i brenning. 

CV Christin Løkke

Medlem

Norske kunsthåndverere (NK)

Samisk kunstnerforbund (SDS)

Utdanning

1997 Allmennlærerutdanning HIST

2010 Matematikk videreutdanning NTNU

2018 Leire Wenke Mattes

2018 Kurs Fotopolymer Midt nordisk kunstfestival, Inderøy

2014-2019 Workshops/kurs  Morten W Gjul

2018-2020 Workshops/kurs Geir Yttervik

2018  Bilde og visuell kommunikasjon Nord Universitet

2019 Leire Nord universitet

2020-2023 Studerer Master i design, kunst og håndverk, Universitetet i sørøst Norge.

Utstillinger

2014-2022  Div kunstforeninger

2017 Separatutstilling Mogstadbrygga Vesterålen

2018 Kollektivutstilling  Prestekoner med venner Tingvoll

2019-2021 Separatutstilling Bø i Vesterålen

2020 Adventstutstilling Kunstnerhuset Sortland

2020 Antatt Den Nordnorske kunstutstilling «Naust i nord»

2020 Antatt Statens kunstutstilling, Høstutstillingen "Rodd fiske"

2021 Separatutstilling Senter for nordlige folk Kåfjord

2022 Separatutstilling Vadsø kunstforening

2022 Separatutstilling Gamvik museum

2022 Antatt Den Nordnorske kunstutstilling "Bærkraft"

2022 Antatt Årsutstillingen Norske Kunsthåndverkere, Drammens Museum "Bærkraft II"

Offentlige innkjøp

2020 Bø kommune "Rodd fiske" 

2022 Skulptur"Rodd fiske" i Friluftsparken Bø i Vesterålen

2022 Innkjøp "Arbeidsjern" til pris Nordmøre Interkommunale Politiske Råd

2022 Oslo kommunes kunstsamling "Bærkraft II"

Verv

2002-2005 Styremedlem Tingvoll kunstlag

2018-2020 Leder Tingvoll kunstlag

 

 


Foto: Torbjørn Brovold

Christin Løkke

Phone:     +47 93425548

Email:     christinlokke@outlook.com

Address:  6630 Tingvoll