De siste årene har jeg arbeidet med skulptur og bilder med utgangspunkt i sjøsamisk historie, nært knytt opp mot min bakgrunn på morssiden. Oksfjordhamn i Nordreisa har vært et holdepunkt i livet mitt, hos mine sjøsamiske besteforeldre. Bestemor drev jorda og bestefar var fisker. De opplevde å miste alt under fornorskingsprosessen, og evakueringa under krigen. Ikke bare eiendeler, men også sin kulturelle bakgrunn og tradisjoner.

Det har vært tiet om bakgrunnen for de neste generasjoner, og først i voksen alder oppdaget jeg at de kunne snakke samisk. Steder rundt huset hadde samiske navn. Vi brukte samiske navn og ord uten å vite at de var samiske. De utnyttet naturens ressurser i forhold til sykdom, og stoppet blod. Dette var kunnskap med sjøsamiske røtter, som ble en naturlig del av min barndom.
Fjord folket har livnært seg av jordbruk, fangst og fiske helt opp til vår tid. Kvinnene drev jordbruket og hadde ansvaret i heimen. De visste å utnytte alle ressurser de fant, og de arbeidet hardt. Mennene var på fiske og brukte tid båt og bruk. Fornorskingsprosessen var et overgrep mot samer og kvener. Hard fornorskingspolitikk og krigen fjernet nesten alle spor etter den sjøsamiske kulturen. Historien forteller om skam, fortvilelse over å miste kjære på havet, evakuering under krigen, eiendeler ble gravd ned i sanden og et hardt liv med trange kår. Men samtidig en livsvisdom, omsorg og raushet mot hverandre. De hadde tid, og familien var viktig.
Med dette utgangspunktet ønsker jeg å finne ut mer av sjøsamisk historie, livet i Nord  og min egen kulturelle bakgrunn. I arbeid med skulptur og bilder ønsker jeg å formidle det harde livet de levde, sjøsamisk og nordfolkets historie og gi et innblikk i levd liv. Skulpturene har et røft uttrykk og skal gi mulighet til undring og refleksjon, samtidig som de forteller en sterk historie. Bildene er hverdagshistorie og levd liv, gjerne med flere generasjoner sammen.

CV Christin Løkke

Medlem

Norske kunsthåndverere (NK)

Samisk kunstnerforbund (SDS)

Utdanning

1997 Allmennlærerutdanning HIST

2010 Matematikk videreutdanning NTNU

2018 Kurs i Leire Wenke Mattes

2018 Kurs Fotopolymer Midt nordisk kunstfestival, Inderøy

2014-2019 Akvarellkurs  Morten W Gjul

2018-2020 Malekurs Geir Yttervik

2018  Bilde og visuell kommunikasjon Nord Universitet

2019 Leire Nord universitet

2020-2022 Studerer Master i design, kunst og håndverk, Universitetet i sørøst Norge.

 Utstillinger

2014-2020  Div kunstforeninger

2017 Separatutstilling Mogstadbrygga Vesterålen

2018 Kollektivutstilling  Prestekoner med venner Tingvoll

2019 Separatutstilling Bø i Vesterålen

2020 Adventstutstilling Kunstnerhuset Sortland

2020 Antatt Den Nordnorske kunstutstilling «Naust i nord»

2020 Antatt Statens kunstutstilling, Høstutstillingen "Rodd fiske"

Offentlige innkjøp

2020 Bø kommune "Rodd fiske" 

Verv

2002-2005 Styremedlem Tingvoll kunstlag

2018-2020 Leder Tingvoll kunstlag

 

 


Christin Løkke

Phone:     +47 93425548

Email:     christinlokke@outlook.com

Address:  6630 Tingvoll